“ACCA” sertifikatiga ega bo'lgan auditorlar, malaka attestatsiyasini topshirmasdan ham sertifikat muddatitni uzaytirishlari mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 15-sentyabrdagi farmonigaasosan xalqaro buxgalterlik “ACCA” sertifikatiga ega bo’lgan auditorlar, malaka attestatlarini hech qanday imtihon topshirmasdan "Auditorning malaka sertifikatini berish tartibi to'g'risida"gi nizomga (№977, 13.10.2000) asosan qonuniylik muddatini uzaytirish imkoniyatiga ega bo’lishdi.